ايده اصلى آن را از آب هويج بستنى خودمون گرفتم! با اين تفاوت كه به جاى آب هويج از آب پرتقال ? و به جاى بستنى از نايسكريم استفاده كردم ? براى تهيه نايسكريم يا بستنى هلثى بايد مقاديرى ميوه مورد علاقه را يك شب در فريزر نگه داريد و روز بعد داخل مخلوط كن ريخته با كمى آب نارگيل يا آب معمولى تركيب كنيد تا به شكل بستنى در بيايد… من از آلبالو يخى استفاده كردم ? سپس چند قاشق از نايسكريم را به ليوان حاوى آب پرتقال اضافه كنيد و از نوشيدن اين معجون خنك لذت ببريد!

Tags:

306 Responses

  1. Difficulty in swallowing or a sensation of something stuck in the throat can be attributed to a thyroid problem – levothyroxine 25 mcg side effects

    synthroid 50 | Are there any exercises or activities to improve speech rate in children with slow speech

دیدگاهتان را بنویسید