براى تهيه اين كوكى هاى سالم جودوسر به مواد زير نياز داريد :
٣ عدد موز بسيار رسيده و له شده
٣ ق غ كره بادام يا كره بادام زمينى
٣ ق غ گردوى خرد شده
٢ ق غ شيره افرا يا عسل
١ ق چ وانيل
٢ پيمانه جودوسر
٤ ق غ كشمش يا كرنبرى يا شكلات تلخ
.
.
تمام مواد بالا را در كاسه با هم مخلوط كرده ، سپس كف سينى فر كاغذ روغنى گذاشته ، از مواد يك گردالى كوچك با دست برداشته به شكل كوكى درآوريد و كف سينى بچينيد . سپس به مدت ٣٠ تا ٤٠ دقيقه در فر با دماى ١٦٠ تا ١٧٠ درجه قرار دهيد تا زمانى كه روى كوكى ها برشته شود . كوكى هاى خوشمزه شما آماده ست! نوش جان!??
.
.
#فلورا_كوكي
.
.
كالرى كل مواد ١١٠٠ مى باشد كه چنانچه از آن ٢٠ عدد كوكى با سايز متوسط تهيه كنيد ، هر كوكى ٥٥ كالرى خواهد داشت!?

Healthy Banana Oatmeal Cookies!???
Ingredients
* 3 ripe bananas, mashed
* 3 Tbsp peanut or almond butter
* 3 Tbsp walnuts
* 2 Tbsp cup maple syrup or honey * 1 tsp vanilla * 2 cups old-fashioned rolled oats
* 4 Tbsp chocolate chips, raisins, or dried cranberries

Tags:

324 Responses

  1. Treatment options for PE include behavioral therapy, medication, and combination therapy.?

    It is important for individuals to follow the dosage and instructions provided by their healthcare professional when taking dapoxetine. Overuse or misuse of the medication can lead to serious side effects and health complications.

  2. If the healthcare professional determines that dapoxetine is a suitable treatment option for the individual’s premature ejaculation, they will write a prescription that can be filled at a pharmacy. The prescription will indicate the dosage and instr…

    If you experience any changes in mood or behavior while taking dapoxetine, it is important to speak with your healthcare professional. Dapoxetine can increase the risk of suicidal thoughts or behaviors in some individuals.

دیدگاهتان را بنویسید