براي تهيه يك عدد موز يخي ، شير بادام ، پودر كاكائو خالص ، يكم كره بادام زميني ، شيره افرا ، وانيل و يخ را میریزیم داخل مخلوط كن و دو دقيقه باهم ميكس میکنیم كلي هم كف میکند و عالي میشود?? رويش هم كمي دارچين میزنیم

Chocolate Peanut butter Banana Milkshake ????
Ingredients:
1 frozen bananas
¾ cup almond milk 
1 Tablespoon pure maple syrup (optional)
2 Tablespoons cocoa powder
¼ cup natural peanut butter
1 teaspoon vanilla extract
7 ice cubes .

Tags:

330 Responses

  1. It is important to follow the dosing instructions provided by your healthcare professional and to not exceed the recommended dose.?

    Although dapoxetine is not available over the counter, there are some other treatments for premature ejaculation that can be purchased without a prescription. These include topical anesthetics, herbal supplements, and behavioral techniques such as the…

  2. Dapoxetine is a medication used to treat premature ejaculation in men. In Europe, dapoxetine is available by prescription only, meaning that individuals need a prescription from a licensed healthcare professional to obtain the medication.?

    Priligy is available in several different strengths and formulations.

دیدگاهتان را بنویسید