براى تهيه به مواد زير نياز داريد :
٢ پيمانه جو دوسرپرك
١ پيمانه پوره كدو حلوايى

ق غ شيره خرما/شيره افرا/عسل
٢ ق غ كره بادام زمينى
٢ ق غ پودر تخم كتان يا سبوس گندم يا سبوس جو
١ ق غ دارچين
٣ ق غ كشمش
١ ق چ وانيل
.
.
تمام مواد بالا را در ظرف با هم حسابى مخلوط كرده و با دست گلوله هاى كوچكى برداشته به شكل كوكى درآوريد . كف سينى فر را كاغذ روغنى گذاشته و كوكى ها روى سينى بچينيد. با اين ميزان مواد مى توانيد حدود ٢٨ كوكى داشته باشيد. سينى را در فر به مدت ٢٠ تا ٣٠ دقيقه با حرارت چرخشى ١٦٠ درجه از بالا و پايين قرار دهيد تا زمانى كه روى كوكى ها برشته شود. نوش جان

Oats & Pumpkin Cookies! ???
Ingredients:
* 2 cups old fashioned oats

* 1 cup pumpkin puree

* 2 tbsp honey or maple syrup

* 2 tbsp peanut butter

* 2 tbsp flax seeds

* 1 tbsp cinnamon

* 3 tbsp raisins

*1 tsp vanilla .
.

Tags:

304 Responses

  1. Priligy is a medication used to treat premature ejaculation in men.?

    Some men find that using natural remedies such as honey, garlic, and ginger can also be helpful in managing premature ejaculation.

دیدگاهتان را بنویسید