به آب نوشيدني خود تركيب انواع ميوه و سبزيجات را اضافه كنيد و ٣ ساعت در يخچال نگه داريد سپس بنوشيد. اين نوشيدني معجزه آسا سرشار از آنتي اكسيدان هستش و براي چربي سوزي شكم و پهلو ، پوست و مو عاليه ! حتمن امتحان كنيد . ساده ترين حالت تركيب خيار ، ليمو و نعنا هستش

 

Strawberry-Lemon Detox Water:

Detox Benefits:
?Antioxidants
?Healthier Skin
?Weight Loss
Ingredients:
4 cups of water
1 Lemon (sliced)
10 Strawberries (sliced)
Mint (handful-optional)
1 cucumber
Directions:
1.Put all ingredients in a pitcher and mix.
2.This needs to sit in the fridge for about 2-3 hours to allow the flavors to come out.

Categories:

Tags:

720 Responses

  1. If you are taking dapoxetine for the first time, it is important to start with a lower dose and gradually increase it as needed. This can help to reduce the risk of side effects and ensure that the medication is safe and effective.?

    Sex therapy involves working with a therapist to address specific sexual concerns and improve sexual satisfaction and intimacy.

  2. This traditional Chinese medicine practice involves inserting thin needles into specific points on the body to promote healing and balance.?

    When comparing prices for dapoxetine, it is important to consider the potential cost savings of purchasing a higher dose and splitting the tablets, as this can reduce the overall cost of treatment.

  3. If you are over the age of 65, it is important to consult with a healthcare professional before taking dapoxetine, as it may not be safe for you.?

    Following the dosage and instructions provided by the healthcare professional is essential to ensure the medication works properly and avoid any serious side effects.