براى تهيه بادمجان ورقه به روش سالم و هلثى، نياز به چهار عدد بادمجان بزرگ حلقه حلقه شده داريد…در ساندويچ ميكر گريل مى كنيد.
سپس سه الى چهار عدد تخم مرغ را با همزن برقى چنان مى زنيد كه حسابى كف كنه!?
.
.
حال كف تابه اى پهن را كمى روغن اسپرى كرده و ورقه هاى بادمجان را بچينيد و رويش نمك و فلفل و زردچوبه بپاچيد ، سپس تخم مرغ ها را اضافه كرده و روى آن كمى فلفل قرمز چيلى و زردچوبه براى خوشرنگى بيشتر بپاشيد و در تابه را بگذاريد به مدت بيست تا سي دقيقه تا تخم مرغ ها ببندد و غذا جا بيوفتد! بادمجان ورقه  شما آمادست ? نوش جان

Tags:

290 Responses

  1. Persistent lack of energy can contribute to feelings of isolation and withdrawal from social interactions and relationships – levothyroxine na synthroid 100mcg tab

    Impaired nutrient delivery to the hair follicles due to reduced thyroid function, resulting in hair loss: where can i get synthroid

دیدگاهتان را بنویسید