براى تهيه به مواد زير نياز داريد :
سيب ?
موز يخى?
ساقه كرفس
اسفناج تازه?
جعفرى?
كيوى
آب
.
.
خوردن اسموتى سبز همانطور كه بارها گفته ام يكى از بهترين و ساده ترين روش ها براى رساندن انواع ويتامين و مواد طبيعى مورد نياز به بدن مى باشد. از جمله فوايد اسموتى سبز :
١- سريع ترين و موثرترين روش براى افزايش رساندن مواد مغذى و ميوه و سبزيجات تازه به بدن مى باشد .
٢- به راحتى قابل جذب و هضم براى بدن است و به كاهش وزن نيز كمك مى كند .
٣- سرشار از آنتى اكسيدان ، فيبر، كلسيم ، منيزيم ، فسفر ، كلروفيل مى باشد كه به سلامت بدن و جلوگيرى از پوكى استخوان كمك مى كند .
٤- بهترين جايگزين براى قهوه صبحگاهى مى باشد كه به دليل داشتن مواد معدنى و ويتامين هاى طبيعى فراوان به افزايش انرژى و كاهش استرس و سلامت ذهن و مغز شما نيز كمك مى كند .
٥- به سلامت ، شادابى و شفافى پوست كمك موثرى مى كند.

Tags:

320 Responses

  1. It is important to consider the reputation and reliability of the pharmacy or online retailer that you are considering purchasing from.?

    It is important to not adjust the dose of dapoxetine without consulting with a healthcare professional, as this can increase the risk of adverse effects or reduced effectiveness.

  2. In addition to obtaining a prescription for Priligy, individuals should also be aware of the potential risks associated with purchasing the medication online or from unlicensed sources. This can increase the risk of receiving counterfeit or unsafe me…

    Men with PE may also benefit from reducing or eliminating alcohol and tobacco use, as these substances can worsen sexual dysfunction.

دیدگاهتان را بنویسید