براي تهيه پوچد اگ ابتدا آب را در قابلمه كوچكي به جوش مي آوريم سپس كمي به آن سركه سفيد اضافه مي كنيم ? سپس آب را با قاشق به حالت دوراني سريع مي چرخونيم تا وسط آب يه گرداب توليد بشه ?? سپس تخم مرغ را در كاسه كوچكي جدا شكونده و سريع مي ريزيم وسط گرداب ? زمان بگيريد پس از سه يا چهار دقيقه تخم مرغ پخته و آمادست ? اگر دوس نداريد وسطش عسلي و شل باشه مدت بيشتري در آب بپزيد ? سپس با قاشق سوراخ دار بيرون آورده و روي نان سرو مي كنيم ? نوش جان

Tags:

دیدگاهتان را بنویسید