در اين روش ابتدا سيب زمينى ها را به اندازه هاى مساوى و ريز خرد كرده و كف سينى فر كاغذ روغنى قرار داده يكم روغن اسپرى كنيد تا نچسبه و سيب زمينى ها را مرتب مى چينيم . سپس روى آنها به ميزان لازم ادويه دلخوه مثل فلفل ، پاپريكا ، پودر سير و يكم زعفران ريخته و داخل فر با حرارت ١٨٠ درجه به مدت نيم ساعت حرارت از بالا قرار دهيد . چنانچه مايل باشيد مى توانيد روى آن به ميزان خيلى كم روغن اسپرى كنيد تا سيب زمينى ها برشته تر شوند.
اميدوارم اين روش سالم و ساده و آسان را امتحان كنيد و جايگزين روش سنتى سرخ كردن سيب زمينى ها در يك مَن روغن كنيد

Tags:

287 Responses

  1. Before starting treatment with dapoxetine, it is important to inform your healthcare professional if you have any medical conditions, including liver or kidney disease, a bleeding disorder, or a history of depression or suicidal thoughts.?

    It is important to talk to a healthcare provider if premature ejaculation is a persistent problem.

  2. Physical factors that can contribute to PE in older men include prostate problems, hormonal imbalances, and age-related changes in the body.?

    There are various causes of PE, including psychological factors such as anxiety, stress, and depression, as well as physical factors such as prostate problems or hormonal imbalances.

دیدگاهتان را بنویسید