براى تهيه شما مى توانيد از هر نوع سبزيجات دلخواه متناسب با فصل و محل زندگى خود انتخاب كنيد و دست به كار شويد.
بنده از سبزيجات رنگ وارنگ زير استفاده كردم :
سيب زمينى شيرين
پياز
هويج
كلم بروكسل
گل كلم
نخود فرنگى
فلفل دلمه اى قرمز
بروكلى
ابتدا كف تابه را با روغن نارگيل يا زيتون يا كنجد كمى چرب كرده و به ترتيب زمان طبخ كم كم سبزيجات را اضافه كنيد و ده دقيقه روى حرارت ملايم تفت دهيد . در آخر كمى نمك دريا و فلفل زده و با دانه كنجد مراحل طبخ را به پايان برسانيد .
سبزيجات بايد در حدى تفت داده شود كه خيلى نرم نشود و حالت تردى خود را حفظ كند. .
.
از اين سبزيجات زيبا و خوش رنگ و لعاب و جذاب به تنهايى يا در كنار وعده غذايى خود مى توانيد استفاده كنيد و لذت ببريد كه باعث سيرى طولانى مدت مى شود و از پرخورى نيز جلوگيرى مى كند.
How to make Healthy sautéed Vegetables!????
Ingredients
* 1/2 c sweet potato * 1/2 c onion * 1/2 c carrots
* 1/2 c snow peas
* 1/2 c broccoli
* 1/2 c cauliflower * 1/2 c bell pepper
* Salt & Pepper
* 1 Tbsp of coconut oil

Tags:

336 Responses

  1. synthroid strengths | Changes in blood circulation and vascular function, leading to a feeling of coldness, can be associated with thyroid deficiency

    Weight gain that is not proportional to the amount of food consumed or calories consumed may indicate an underactive thyroid | synthroid 50 pill

  2. How does the use of embryo selection techniques, such as time-lapse imaging or morphokinetics analysis, improve IVF success rates in women with infertility?

    What is the recommended approach if ovulation is not achieved after multiple clomiphene cycles despite regular monitoring?

  3. According to studies, up to 30% of men experience premature ejaculation at some point in their lives.?

    However, it is important to remember that premature ejaculation is a treatable condition.

دیدگاهتان را بنویسید