پايه اصلى بستنى هلثى موز يخ زده مى باشد . بدين ترتيب كه موزها را خورد كرده و در كيسه فريزر قرار داده و به مدت يك شبانه روز در فريزر قرار دهيد تا حسابى يخى و مناسب بستنى شود .
در مرحله بعدى نياز به دستگاه بلندر يا غذاساز داريد تا با بلند كردن موزها با كمى شير یا ماست و وانيل به بستنى برسيد!
حال براى داشتن انواع بستنى دلخواه مى توانيد مواد افزودنى مختلف را به آن اضافه كنيد تا چندين مدل بستنى خوشمزه داشته باشيد.
از جمله افزودنى هاى مختلف كه مى توان با آن بستنى با طعم هاى مختلف داشت شامل :
پودر كاكائو ?
كره بادام زمينى ?
توت فرنگى و برى ?
پودر و شير نارگيل ?
.
.
من از موز يخى ، توت فرنگى و برى يخ زده ، وانيل و یکم ماست استفاده كردم تا بستنى توت فرنگى خوشمزه و بینظیر شما حاصل شود!
.
.

Tags:

305 Responses

  1. Patient education empowers individuals undergoing breast cancer treatment | raloxifene vs Tamoxifen breast cancer treatment

    Supportive care interventions, such as physical therapy, address functional limitations and improve mobility in breast cancer patients Buy Nolvadex pct

  2. What are the potential legal implications of using medications without a prescription – walmart cialis over the counter

    over the counter viagra | What over the counter drugs can be used for alleviating cough in children

  3. It is important to continue taking dapoxetine as prescribed, even if you feel that it is not working. It may take several weeks of treatment for dapoxetine to be effective.?

    The definition of PE is when a man ejaculates during sexual activity sooner than he or his partner desires.

دیدگاهتان را بنویسید