براى تهيه به ترتيب از جودوسر پرك ، سبوس گندم و سبوس جوپرك ، چياسيد يا تخم گياه مريم گلى ، پودرنارگيل ، بادام و مخلوط شيرنارگيل و آب نارگيل استفاده كرده ام كه به مدت يك شب در يخچال مى ماند و فردا ميل مى كنيد
.

Tags:

361 Responses

  1. Breast cancer awareness campaigns aim to educate people about the disease and promote early detection Nolvadex wikipedia espanol

    Tamoxifen 10 mg vs 20 mg | Liquid biopsies offer a non-invasive method for monitoring treatment response and detecting minimal residual disease

  2. Although dapoxetine is not available over the counter, there are some other treatments for premature ejaculation that can be purchased without a prescription. These include topical anesthetics, herbal supplements, and behavioral techniques such as th…

    In conclusion, dapoxetine is not available over the counter and should only be obtained with a valid prescription from a licensed healthcare professional. There are other treatments for premature ejaculation that can be purchased without a prescription…

دیدگاهتان را بنویسید