نام اين روش بلانچ كردن گل كلم مى باشد بدين معنى كه در اين پروسه بلانچ كردن ، گل كلم و يا كلم بروكلى را خيلى كم نيم پز مى كنيم كه هم باعث از بين رفتن باكترى هاى درون آن مى شود و هم رنگ و مزه و خواص آن را حفظ مى كند .
.
.
براى بلانچ كردن شما بايد مراحل زير را انجام دهيد :
١- ابتدا گل كلم و يا بروكلى را حسابى با آب سرد بشوريد.
٢- سپس كلم را به تكه هاى كوچكتر با اندازه دلخواه تقسيم كنيد.
٣- يك قابلمه بزرگ را پر از آب كرده و روى حرارت آب را به جوش برسانيد . به ازاى هر نيم كيلو گل كلم نياز به ٤ ليتر آب جوش داريد .
٤- در يك ظرف بزرگ به همان ميزان آب سرد با يخ فراوان تهيه كنيد.
٥- گل كلم ها را به آب جوش اضافه كنيد و با ساعت زمان را محاسبه كنيد و اجازه دهيد ٤ تا ٥ دقيقه جوشيده شود. در صورت دلخواه مى توانيد كمى نمك به آب جوش اضافه كنيد.
٦- سپس كلم ها را آبكش كرده و بلافاصله در آب سرد قرار دهيد تا خنك شود و پروسه پختن پايان يابد.
.
.
گل كلم و بروكلى نيمه پز و خوشرنگ و تازه ى شما آماده مصرف هستند!
شما مى توانيد از آنها درون سالاد و يا درون خورشت ها و خوراك ها و سوپ ها ، يا برنج گل كلم و يا خالى در كنار بشقاب غذاى روزانه خود اضافه كنيد و لذت ببريد.
يادتان باشد هميشه قبل از استفاده از كلم ها ازين روش براى زدودن باكترى هاى آنها استفاده كنيد.
.
.
#فلورا_بلانچ
.

پ.ن : چنانچه قصد فريز كردن كلم ها را داريد بايد آن را حسابى خشك كرده و در ظرف بسته بندى مخصوص فريزر قرار دهيد و تا چند ماه مى توانيد آن را در فريزر نگه داريد.

How to Blanch Cauliflower!
1- Wash the cauliflower
2- Cut off the cauliflower florets.
3- Start boiling a pot of water.
4- Prepare an ice bath.
5- Add the cauliflower to the boiling water and Boil them for 4 minutes
6- Immediately submerge the cauliflower in the ice bath.
7- Dry the cauliflower once cooled.
Enjoy!?

Tags:

315 Responses

  1. levothyroxine 25 mcg pill identifier | Hair becoming more prone to tangling and difficult to manage due to thyroid deficiency

    levothyroxine price comparison | Difficulty in losing weight despite proper diet and exercise can indicate an underactive thyroid

  2. When taking dapoxetine, it is important to ensure that you are not taking any medications that may increase the risk of serotonin syndrome, such as certain antidepressants or migraine medications.?

    Some men find that using natural remedies such as honey, garlic, and ginger can also be helpful in managing premature ejaculation.

  3. Psychological therapy may involve cognitive behavioral therapy (CBT), which focuses on changing negative thought patterns and behaviors, or interpersonal therapy (IPT), which aims to improve communication and intimacy in relationships.?

    If you miss a dose of dapoxetine, it is important to take it as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and continue with your regular dosing schedule. Do not take a double dose of dapoxetine to make up for a…

دیدگاهتان را بنویسید