مواد لازم سيب و دارچين ??
ابتدا سيب ها را شسته با هسته سيب بگير ? وسط آن را خالي كنيد ? اگر نداشتين هم عيب نداره همين جوري سيب را حلقه حلقه كنيد و هسته هاشو جدا كنيد ? سپس سيب را به لايه هاي باريك برش بزنيد با رنده مخصوص هم مي شه با چاقو تيز هم اوكيه ? هرچي باريك تر باشه كريسپي تر مي شه ? سپس حلقه ها را روي سيني فر مي چينيم و روش دارچين مي پاشيم ? من دارچين زياد زدم رنگش تيره شد اگه دوس نداريد كم بزنيد ? سپس سيني را توي فر با حرارت ملايم بين ١٥٠ تا ١٨٠ درجه سانتي گراد به مدت چهل و پنج دقيقه تا يك ساعت در فر قرار مي دهيم تا آروم آروم سيب ها به صورت چيپسي در بياد ? سپس از فر بيرون آورده كمي كه خنك شد ميل مي نماييم ? طعم و مزه عاليه خيلي خوشتون مياد شك نكنيد ? مي توانيد در ظرف در بسته نگه داريد وقتي گشنتون شد به عنوان ميانوعده سالم رژيمي ميل كنيد ? نوش جان ? 

 

How to make healthy baked apple chips ??
Heat the oven to 160C/ 140C fan. Core the apple and slice through the equator into very thin slices 1 – 2mm thick. Dust with cinnamon and lay flat on a baking sheet lined with parchment paper.
Cook for 45 mins – 1 hour, turning halfway through and removing any crisps that have turned brown. Continue cooking until the apples have dried out and are light golden. Cool, store in an airtight container and enjoy as a snack.

Tags:

دیدگاهتان را بنویسید