فرم مشاوره ویزای مهارت استرالیا

سن

سطح زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی استرالیایی

آیا تا به حال مدرکی به زبان انگلیسی برای دیپلم، فوق دیپلم یا فعالیت های تجاری دریافت کرده اید؟ تحصیل شما در استرالیا باید حداقل دو سال و بصورت تمام وقت بوده باشد و یا اگر در مناطق کم جمعیت بوده است باید حداقل دو سال در آنجا زندگی کرده باشید.

مدرک تحصیلی

سابقه کاری خارج از استرالیا

سابقه کاری داخل استرالیا

شرایط مهارت همسر

تسلط بر زبان دوم

فرم مشاوره ویزای سرمایه گذاری استرالیا

سن

سطح زبان انگلیسی

مدارک (IELTS, TOEFL, PTE, OET, CAE) قابل قبول هستند.

مدرک تحصیلی

وضعیت تاهل

هدف شما

سابقه بیزینس و گردش مالی